ملحفه تخت بیمار

از دیگر محصولات تولیدی شرکت فیض طب ملحفه تخت بیمار میباشد.

این محصول با کیفیت بسیار بالا ،نرم و محکم بوده

و بر روی تخت بیمار جهت جلوگیری از انتقال میکروب و بیماری مورد استفاده قرار می گیرد.

به صورت ساده و کش دار و همچنین این محصول در ابعاد و رنگ های متنوع و

با توجه به سلایق مختلف جهت استفاده در اماکن عمومی و بیمارستانی مورد استفاده قرار میگیرد.

ملحفه تخت بیمار