کلاه جراح و کلاه بیمار

دیگر محصول شرکت فیض طب کلاه جراح و کلاه بیمار می باشد

که از کیفیتی بالا و نرم از منسوج نبافته تهیه و جهت پوشش سر پزشکان و جراحان

جهت جلوگیری از ریزش و انتقال بیماری ناشی از موی سر در داخل اطاق عمل و بیمارستان جلوگیری می کند.

کلاه جراح و بیمار

 

همچنین کلاه بیمار تولید دیگر این شرکت است

که با کیفیتی مناسب از منسوج نبافته تهیه گردیده

جهت جلوگیری از انتقال آلودگی و ریزش موی سر بیماران در محیط بیمارستانی و اطاق های عمل ،

چرا که می دانیم مو به تنهایی یکی از عوامل انتقال بیماری است ،

همچنین این محصول در رستوران ها ، هتل ها و آزمایشگاه ها مورد استقاده قرار می گیرد.

کلاه جراح و کلاه بیمار