رویداد های فیض طب

رویداد های فیض طب را در کانال تلگرامی این شرکت دنبال کنید.

به زودی منتظر حضور شرکت فیض طب در رویداد های بزرگ بین المللی باشید.

 

نمایشگاه بین المللی اکسیدا 2020

آدرس : تهران – نمایشگاه بین المللی – سالن ۴۱ غرفه ۸۷ – شرکت فیض طب

تاریخ :1399/01/25لغایت 1399/01/28

تاریخ : ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ 

 

نمایشگاه بین المللی اکسیدا 58

 

آدرس : تهران – نمایشگاه بین المللی – سالن 10-11 – شرکت فیض طب

تاریخ :1397/01/28 لغایت 1397/01/31

 

رویداد های فیض طب